• 634/53/6 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng, Vietnam
  • Trụ sở Chuỗi Cafe sạch ZDELI

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào cần chúng tôi hỗ trợ, hãy cầm máy lên và điện thoại cho chúng tôi hoặc gửi email, chúng tôi ở đây và luôn lắng nghe chia sẻ của bạn