Riêng tư


Chính sách bảo mật tại ZDELI VIỆT NAM 

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin đối với khách hàng đến với chúng tôi, Cam kết này được thể hiện thông qua việc giám sát của luật pháp Việt Nam. 

Trường hợp nếu Quý khách hàng phát hiện thông tin cá nhân của quý khách hàng bị bên thứ ba sử dụng thông qua ZDELI VIỆT NAM , Chúng tôi chịu trách nhiệm trước quý khách .

Những trường hợp loại trừ, Website bị hacker tấn công .....